Duh Sveti se danas izlio na tebe svojim darom mudrosti, a ti ga prihvati i živi u njemu. Čestitamo ti Svetu pričest.

Čestitamo ti na Svetoj Krizmi. Samo čovjek pun ljubavi zaslužuje snagu Duha Svetoga.

Krizmaniče naš Bog neka te brani

Neka te ispuni mudrošću i ljubavlju hrani

Stazom tvojom on te uvijek prati 

I ako pogriješiš grijeh će ti sprati.

I kada misliš da si sama, dobro ne gledaš

Sklopi oči, srce otvori, možda ga ugledaš.

Neka ti to pouka bude

Površinu zaboravi, pa upoznaj ljude

U dobroti i poštenju živi 

Budi svijetlo i mrak nadživi. 

 

Pepeo je pečat dao

I Duh Sveti na ramena ti stao,

U tebi živi, bodri tebe,

Čuva da te grijeh ne ogrebe.

Pusti ljubav da ti kola žilama

Prepusti se Bogu svim silama.

Pomoči će ti, trebati ćeš ga često, 

Samo vjeruj i na Nebu ti je mjesto. 

Zbog tvoje smo krizme sretni 

Volimo te, dobrodošao.

 

Pepelom po čelu 

Sudjelovao si u velikom djelu

Silaskom Duha Svetog

Prerastao si u vjernika čestitog

Neka te mudrost njegova vodi

Njegovim svjetlom svijetom hodi

Zaboravi na ljutnju i više se ne srdi

Čestitam na Svetoj Potvrdi