Čestitamo ti na Svetoj Krizmi. Samo čovjek pun ljubavi zaslužuje snagu Duha Svetoga.