Krizmaniče naš Bog neka te brani

Neka te ispuni mudrošću i ljubavlju hrani

Stazom tvojom on te uvijek prati 

I ako pogriješiš grijeh će ti sprati.

I kada misliš da si sama, dobro ne gledaš

Sklopi oči, srce otvori, možda ga ugledaš.

Neka ti to pouka bude

Površinu zaboravi, pa upoznaj ljude

U dobroti i poštenju živi 

Budi svijetlo i mrak nadživi.