Pepeo je pečat dao

I Duh Sveti na ramena ti stao,

U tebi živi, bodri tebe,

Čuva da te grijeh ne ogrebe.

Pusti ljubav da ti kola žilama

Prepusti se Bogu svim silama.

Pomoči će ti, trebati ćeš ga često, 

Samo vjeruj i na Nebu ti je mjesto. 

Zbog tvoje smo krizme sretni 

Volimo te, dobrodošao.