Danas je dan tvog rođenja,

neka ti  radostan bude u životu svaki dan

a po noći nek ti glavom leti samo lijepi san.

Budi zdrava, pametna, lijepa i sretna beba,

neka tebe uvijek čuva dragi Bog sa neba.