Srećna Slava! Neka se preliju bačve sa vinom, domovi sa žitom i zdravljem, a polja sa rodom i berićetom.