Prvi puta i mi smo imali Pričest sad smo blagovali, Krist nam dade kruh života, sama ljubav i dobrota. Hostija je sveta bijela u naš život došla cijela, postali smo sveti, novi, Bože ti nas blagoslovi.