Čestitamo našim prvopričesnicima koji su danas primili sakrament Svete pričesti ! Molimo Gospodina da ih učvrsti u vjeri tokom svakog dana njihovog života!

 

Danas si primio pravo tijelo i krv Isusovu, neka te vjera vodi i dalje u životu.

 

Prvi puta i mi smo imali Pričest sad smo blagovali, Krist nam dade kruh života, sama ljubav i dobrota. Hostija je sveta bijela u naš život došla cijela, postali smo sveti, novi, Bože ti nas blagoslovi. 

Čestitke za tvoju prvu pričest, neka Isus uvijek bude u tvome srcu.

 

Sretna Prva Pričest i nikad nemoj zaboraviti koliko si voljeno božje dijete.