Na ovaj praznik uživaj u sreći, neka ti ljubav bude suputnik najveći,

nek ti sve lijepo kroz život prolazi ne samo ovog, već svakog 8. marta.