Od danas si dijete božje. Ostani uvijek u njegovoj blizini. Čestitke na krštenju.