Neka milost Božja koju je ovo dijete primilo sakramentom krštenja, prati ga cijelog života.