Iskrene čestitke za položenu maturu , ispred tebe je novi život u koji krečeš.