Čestitamo našim prvopričesnicima koji su danas primili sakrament Svete pričesti ! Molimo Gospodina da ih učvrsti u vjeri tokom svakog dana njihovog života!