U svitanje novog dana Došao si do Njegovog oltara.Donio si čistu dušu Dječije srce puna žara. Radost ovog svetog jutra Nek se nikad ne ugasi. Božija ljubav, Božija milost. Nek ti dušu uvijek krasi.